ВУЗ ШАГ
 
КЗ "Мелітопольська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня "Творчість" ЗОР
 
Наша адреса: м.Мелітополь, вул. Івана Алексєєва, 9 тел:(06192)6-10-46

Людина і світ

10. 02. 2017 р. у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького пройшла ІІІ регіональна науково-практична конференція учнівської молоді «Людина і світ», ініційована кафедрою соціології у 2015 році. Третій рік поспіль учні та вчителі школи «Творчість» є активними учасниками заходу.

Метою та завданнями конференції є стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, виявлення і розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, створення умов для реалізації здібностей талановитих та обдарованих учнів, оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими учнями, пошук нових форм, методів і моделей організації їхньої науково-дослідницької діяльності.

У рамках конференції діяли секції, де і мали можливість виступити учні з власними презентаціями та доповідями:

Молчанова Анастасія - "Результати апробації міжнародного онлайн проекту “E cave playing”";

Слепньова Дар’я - "Специфіка дозвілля української молоді в сучасному суспільстві";

Ковальов Андрій  - "Булінг як  форма порушення прав дітей у школі";

Маринова Софія  -  " Психологія молодіжних конфліктів ";

Осадча Марина Вячеславівна - “Анімешники як молодіжна субкультура”;

Волобуєв Микита Ігорович – "Наслідки бойових дій по відношенню до природи на прикладі України";

Яригіна Ганна - "Мовна толерантність як елемент культурної складової в українському суспільстві";

Кардашова Діана Володимирівна - «Політика держави, як головний фактор впливу на становлення молодої сім’ї»;

Маруніна Вікторія Павлівна - «Довіра як соціокультурний феномен»;

Ревякіна Наталія Андріївна - « Толерантність як духовно-моральна якість особистості»;

Невмержицька Анастасія Миколаївна - «Розвиток вмінь міжкультурного спілкування старшокласників в умовах полікультурного суспільства»;

Третяк Вікторія Олександрівна - «Географія інтеркультурних зв’язків міста мелітополь»;

Керівниками секцій були  провідні викладачі  університету – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціології Афанасьєва Л.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Букрєєва І.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Глинська Л.Ф., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Олексенко Р.І.

Під час знайомства з університетом учасники конференції взяли участь у майстер-класі з профорієнтації, який проводили фахівці Центру соціологічних досліджень. Увазі учнів було запропоновано комп’ютерне тестування за методиками, які визначають акцентуації характеру респондентів та їхні особистісні нахили щодо різних наук і галузей діяльності. У рамках проведення конференції учасники мали змогу ближче ознайомитися з аудиторним фондом, відвідати анатомічний, ботанічний і зоологічний музеї університету.